De Groen-Zwarte oplossing

Duurzaam verlichten waar het moet, duisternis waar het kan

Begin 2009 heeft Vigor Novus een idee gepitcht bij de gemeente Texel om de eerste gemeente in Nederland te worden met energie-neutrale verlichting. De aanleiding was het ambitiemanifest van de Waddeneilanden uit 2007 om in 2020 zelfvoorzienend in de energiebehoefte te zijn. Daarnaast stelde de raad in 2007 vijf kernwaardes van Texel vast, waarvan één kernwaarde duisternis was.

Hieruit heeft Vigor Novus de Groen-Zwarte visie opgesteld: “Duurzaam verlichten waar het moet, duisternis waar het kan”. Vigor Novus stelde in 2010 een beleidsplan duurzame openbare verlichting op. Op basis van de visie werden Texelse richtlijnen opgesteld waar op het eiland verlicht moest worden en waar en wanneer er gedimd, gemarkeerd of gedoofd kon worden. Vervolgens heeft Vigor Novus per straat berekend wat voor gevolgen deze nieuwe uitgangspunten zouden hebben op het gebied energie, onderhoud en exploitatie. In totaal bleek door de combinatie van ledverlichting en slim schakelen tweederde van de energie bespaard te kunnen worden. De resterende benodigde energie, kon daardoor voortaan duurzaam en lokaal worden opgewekt met zonnepanelen.

Ook financieel bleek het plan erg aantrekkelijk doordat de investering zichzelf terugverdiende dankzij lagere onderhoudskosten en energielasten. Daarom werd het beleidsplan unaniem door de Texelse gemeenteraad goedgekeurd. Een jaar later honoreerde het Waddenfonds 1,3 miljoen euro voor het project en de provincie Noord-Holland 0,3 miljoen euro. In 2014 begon de aanbesteding en in 2016 werd alle openbare verlichting op Texel vervangen door slimme ledverlichting. Daarmee werd Texel de eerste overheid in Europa met energie-neutrale verlichting.Voorkant-v146

Copyright © freshface 2013